Celem Konferencji i dalszych inicjatyw jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie:

jak wykorzystać – dziś i w niedalekiej przyszłości – potencjał kulturowy zgromadzony w historycznych układach urbanistycznych Rzeszowa (oraz innych miastach)?


Zakłada się, że rola dziedzictwa urbanistycznego w rozwoju terytorialnym – a zwłaszcza udziału potencjału kulturowego w kształtowaniu środowiska sprzyjającego innowacyjnym formom rozwoju gospodarczego – okaże się na tyle atrakcyjna dla samorządu terytorialnego, że wyrazi on wolę współpracy na ten temat z jednostkami naukowo-badawczymi Politechniki Rzeszowskiej. Konferencja będzie stanowiła forum wymiany doświadczeń praktycznych i koncepcji urbanistycznych. Będzie także okazją do nakreślenia nowych kierunków badań na temat związków między współcześnie rozumianym dziedzictwem urbanistycznym, a potencjałami innowacji i rozwoju gospodarczego i przestrzennego miasta aspirującego do miana „miasta przyszłości”. Wnioski z konferencji powinny być pomocne w sformułowaniu wniosku o grant badawczy związany z tematyką zarysowaną w tytule konferencji. Tego rodzaju projekt badawczy powinien ukazywać nową koncepcję badań, nowe podejście badawcze do problematyki roli urbanistycznego dziedzictwa kulturowego w miastach, w których przemysł wysokich technologii odgrywa znaczącą rolę w poszukiwaniu innowacyjnych form prowadzenia polityki przestrzennej.

smart phone

 KONTAKT

 

(+48)17 865 10 41

(+48)17 743 21 06

rmp@prz.edu.pl

 

star

KOMUNIKATY

 

Zaproszenie

users

Patronat


logo rz pl 

MIEJSCE KONFERENCJI


Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

© 2017 Politechnika Rzeszowska. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.